Bão số 5 đổ bộ vào Cao Bằng, Lạng Sơn, miền Bắc mưa to