Bão số 5 Barijat đổi hướng, tăng tốc hướng vào đất liền, siêu bão Mangkhut vẫn giật cấp 17

Hình thái bão Mangkhut và cơn bão số 5 (Ảnh: Windy.com)
Hình thái bão Mangkhut và cơn bão số 5 (Ảnh: Windy.com)
Hình thái bão Mangkhut và cơn bão số 5 (Ảnh: Windy.com)
Lên top