Bão số 5: Báo động rủi ro thiên tai cấp độ 4 từ Quảng Bình-Quảng Nam

Vị trí và hướng đi của bão số 5. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 5. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 5. Nguồn: NCHMF
Lên top