Bão số 5: 7 người bị thương, nhiều địa bàn bị chia cắt ở Quảng Bình

Một cây xanh trên địa bàn TP. Đồng Hới gãy đổ khiến 1 người bị thương. Ảnh: LPL
Một cây xanh trên địa bàn TP. Đồng Hới gãy đổ khiến 1 người bị thương. Ảnh: LPL
Một cây xanh trên địa bàn TP. Đồng Hới gãy đổ khiến 1 người bị thương. Ảnh: LPL
Lên top