Bão số 5: 4 tỉnh ven biển đã sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm

Lên top