Bão số 4 - Bebinca khó lường, đổi hướng liên tục

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Lên top