Bão số 3 Wipha di chuyển chậm nhưng rất khó lường

Vị trí hiện tại của bão số 3 trên Biển Đông. Ảnh: windy.com.
Vị trí hiện tại của bão số 3 trên Biển Đông. Ảnh: windy.com.
Vị trí hiện tại của bão số 3 trên Biển Đông. Ảnh: windy.com.
Lên top