Bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các giải pháp phòng tránh tai nạn điện

Đề phòng các tai nạn về điện khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Nguồn: EVN
Đề phòng các tai nạn về điện khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Nguồn: EVN
Đề phòng các tai nạn về điện khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Nguồn: EVN
Lên top