Bão số 3 đổ bộ, gần 72 nghìn tàu đã vào nơi trú tránh

Tàu thuyền đã được thông tin về bão số 3 và tìm nơi trú tránh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tàu thuyền đã được thông tin về bão số 3 và tìm nơi trú tránh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tàu thuyền đã được thông tin về bão số 3 và tìm nơi trú tránh. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Lên top