Bão số 3 (Dianmu) tiến thẳng vào Bắc Bộ, gió giật cấp 14