Bão số 3 đang mạnh lên: Sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm

Các tỉnh ven biển, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó với bão số 3 Wipha. (Ảnh minh họa)
Các tỉnh ven biển, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó với bão số 3 Wipha. (Ảnh minh họa)
Các tỉnh ven biển, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh khẩn trương ứng phó với bão số 3 Wipha. (Ảnh minh họa)
Lên top