Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp, mưa to ở Bắc Bộ