Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bão số 2 có thể gây lũ ống rất mạnh ở vùng núi phía Bắc