Bão số 16: Trường Sa sóng to gió lớn, nhà giàn rung lắc