Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bão số 16 Tembin chuẩn bị vào Côn Đảo, giật trên cấp 14

Vị trí và hướng đi của bão Tembin. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Tembin. Ảnh: NCHMF