Bão số 15 Kai-Tak chưa tan, bão số 16 Tembin đã rập rình vào Biển Đông

Vị trí và hướng đi của 2 cơn bão. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của 2 cơn bão. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của 2 cơn bão. Ảnh: NCHMF
Lên top