Bão số 14 vẫn không quên ứng phó hạn, mặn

Mùa khô năm 2020, tỉnh Cà Mau thiệt hại lên đến 1.200 tỉ đồng (ảnh Nhật Hồ)
Mùa khô năm 2020, tỉnh Cà Mau thiệt hại lên đến 1.200 tỉ đồng (ảnh Nhật Hồ)
Mùa khô năm 2020, tỉnh Cà Mau thiệt hại lên đến 1.200 tỉ đồng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top