Bão số 14 liên tục mạnh thêm, “uy hiếp” Nam Trung Bộ

Đường đi của bão số 14.
Đường đi của bão số 14.