Bão số 14 liên tục mạnh thêm, “uy hiếp” Nam Trung Bộ

Đường đi của bão số 14.
Đường đi của bão số 14.
Đường đi của bão số 14.
Lên top