Bão số 14 di chuyển “siêu tốc”, yêu cầu khẩn trương cấm biển, sơ tán dân

Hướng di chuyển của bão số 14.
Hướng di chuyển của bão số 14.