Bão số 14: Cập nhật thông tin mới nhất về siêu bão Haiyan lúc 11h20