Bão số 14: Bản tin mới nhất về siêu bão Haiyan lúc 12h00