Bão số 13 sẽ đi theo "kịch bản nào"?

Ông Lê Thanh Hải cho rằng, chưa thể khẳng định bão số 13 sẽ đi theo "kịch bản" nào. Ảnh: Lê Hạnh
Ông Lê Thanh Hải cho rằng, chưa thể khẳng định bão số 13 sẽ đi theo "kịch bản" nào. Ảnh: Lê Hạnh
Ông Lê Thanh Hải cho rằng, chưa thể khẳng định bão số 13 sẽ đi theo "kịch bản" nào. Ảnh: Lê Hạnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM