Bão số 13 rất khó lường, cần tiếp tục gọi tàu thuyền vào bờ

Vị trí, hướng đi của bão số 13. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 13. Nguồn: NCHMF
Vị trí, hướng đi của bão số 13. Nguồn: NCHMF
Lên top