Bão số 13 "nối đuôi" bão số 12, miền Trung đối mặt với thiên tai

Dự báo lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 12. Nguồn: NCHMF
Dự báo lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 12. Nguồn: NCHMF
Dự báo lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 12. Nguồn: NCHMF
Lên top