Bão số 13: Miền Trung bị mất điện hàng loạt ở 6 tỉnh, thành phố

Bão số 13 làm cho cây xanh đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Ảnh: PC Quảng Trị
Bão số 13 làm cho cây xanh đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Ảnh: PC Quảng Trị
Bão số 13 làm cho cây xanh đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Ảnh: PC Quảng Trị
Lên top