Bão số 13 gây gió mạnh, biển động dữ dội ở huyện đảo Lý Sơn

Sóng biển bảo vây huyện đảo Lý Sơn.
Sóng biển bảo vây huyện đảo Lý Sơn.
Sóng biển bảo vây huyện đảo Lý Sơn.
Lên top