Bão số 13 chưa đổ bộ, đảo Cồn Cỏ đã có gió giật cấp 11

Sóng biển ở huyện Vĩnh Linh. Ảnh: HT.
Sóng biển ở huyện Vĩnh Linh. Ảnh: HT.
Sóng biển ở huyện Vĩnh Linh. Ảnh: HT.
Lên top