Bão số 13: Cây xanh gãy đổ, nhà tốc mái ở tỉnh Quảng Trị

Bão số 13 khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường về biển tại huyện Hải Lăng bị gãy đổ. Ảnh: BP.
Bão số 13 khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường về biển tại huyện Hải Lăng bị gãy đổ. Ảnh: BP.
Bão số 13 khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường về biển tại huyện Hải Lăng bị gãy đổ. Ảnh: BP.
Lên top