Bão số 12 đang giật điên cuồng tại Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận, miền Trung mưa tối trời, lũ lên nhanh

Vị trí và hướng đi của bão số 12 sáng 4.11.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 12 sáng 4.11.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 12 sáng 4.11.2017. Ảnh: NCHMF