Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bão số 11 Khanun di chuyển phức tạp, gần áp sát vùng biển rộng lớn Trung Bộ và Bắc Bộ

Bão Khanun di chuyển phức tạp, giật mạnh cấp 15-16. Ảnh: NCHMF
Bão Khanun di chuyển phức tạp, giật mạnh cấp 15-16. Ảnh: NCHMF