Bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ úng ngập ở nhiều đô thị

Hình ảnh bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh.
Hình ảnh bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh.
Hình ảnh bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM