Bão số 10: Quảng Nam khẩn trương di dời dân ở vùng nguy hiểm

Quảng Nam khẩn trương di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Nam khẩn trương di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Nam khẩn trương di dời dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top