Bão số 10 khiến sân bay Phù Cát phải đóng cửa một đường lăn

Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định). Ảnh GT
Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định). Ảnh GT
Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định). Ảnh GT
Lên top