Bão số 10 Doksuri áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh: Mức báo động mấp mé siêu bão

TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương báo cáo về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 10 Doksuri. Ảnh: Minh Long
TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương báo cáo về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 10 Doksuri. Ảnh: Minh Long