Bão số 10 “cướp” hàng nghìn tỉ của người dân Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Hộ kinh doanh ở xã Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) tan hoang sau bão. Ảnh: QĐ
Hộ kinh doanh ở xã Kỳ Liên (TX Kỳ Anh) tan hoang sau bão. Ảnh: QĐ