Bão số 10 cướp đi sinh mạng 9 người, tàn phá hàng trăm nghìn ngôi nhà

Một góc xã Kỳ Liên (TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tan hoang sau bão. Ảnh: QĐ
Một góc xã Kỳ Liên (TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tan hoang sau bão. Ảnh: QĐ