Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Sanba. Ảnh: NCHMF.
Đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Sanba. Ảnh: NCHMF.