Bão nhiệt đới Ramon đi chậm lại, hầu như không dịch chuyển

Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Ramon (Kalmaegi). Ảnh: NOAA.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Ramon (Kalmaegi). Ảnh: NOAA.
Hình ảnh vệ tinh của cơn bão nhiệt đới Ramon (Kalmaegi). Ảnh: NOAA.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top