Bão, lũ xếp lớp “vùi dập” miền Trung

Sơ tán dân, tránh lũ - bão số 6. Ảnh: B.Ph
Sơ tán dân, tránh lũ - bão số 6. Ảnh: B.Ph
Sơ tán dân, tránh lũ - bão số 6. Ảnh: B.Ph
Lên top