Báo Lao Động ra mắt bản tin do BTV ảo dẫn chương trình bằng công nghệ AI

BTV ảo dẫn chương trình trên báo Lao Động.
BTV ảo dẫn chương trình trên báo Lao Động.
BTV ảo dẫn chương trình trên báo Lao Động.
Lên top