Báo Lao Động phát động cuộc thi viết về con người và vùng đất Thanh Hóa

Lãnh đạo báo Lao Động, Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa
Lãnh đạo báo Lao Động, Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa
Lãnh đạo báo Lao Động, Văn phòng đại diện Bắc Trung bộ nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa
Lên top