Báo Lao Động giành 2 giải báo chí về an toàn giao thông quốc gia 2018

PV Báo Lao Động nhận giải báo chí An toàn giao thông quốc gia 2018.
PV Báo Lao Động nhận giải báo chí An toàn giao thông quốc gia 2018.
PV Báo Lao Động nhận giải báo chí An toàn giao thông quốc gia 2018.
Lên top