Bão Khanun giật cấp 15, càng vào gần bờ càng mạnh

Vị trí và hướng đi của cơn bão Khanun lúc 10 giờ sáng 13.10.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của cơn bão Khanun lúc 10 giờ sáng 13.10.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của cơn bão Khanun lúc 10 giờ sáng 13.10.2017. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM