Bảo hiểm xã hội VN: Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Cơ quan BHXH phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT tới học sinh, sinh viên. Ảnh: BHXH
Cơ quan BHXH phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT tới học sinh, sinh viên. Ảnh: BHXH
Cơ quan BHXH phối hợp tuyên truyền chính sách BHYT tới học sinh, sinh viên. Ảnh: BHXH
Lên top