Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Trọng tâm cải cách thủ tục hành chính

BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: BHXH VN cung cấp
BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: BHXH VN cung cấp
BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: BHXH VN cung cấp
Lên top