Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương phải giảm từ 9,5 giờ/ngày xuống 8,5 giờ/ngày. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương phải giảm từ 9,5 giờ/ngày xuống 8,5 giờ/ngày. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương phải giảm từ 9,5 giờ/ngày xuống 8,5 giờ/ngày. Ảnh: Đình Trọng
Lên top