Bảo hiểm xã hội Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

Toàn cảnh lễ ký kết.
Toàn cảnh lễ ký kết.
Toàn cảnh lễ ký kết.
Lên top