Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đối tượng của cơ quan thuế và BHXH khác nhau

Cơ quan BHXH theo dõi đến từng cá nhân người lao động tham gia BHXH suốt đời cho đến khi chi trả lương hưu và chi trả tiền tuất khi qua đời. Ảnh minh họa: H.A
Cơ quan BHXH theo dõi đến từng cá nhân người lao động tham gia BHXH suốt đời cho đến khi chi trả lương hưu và chi trả tiền tuất khi qua đời. Ảnh minh họa: H.A
Cơ quan BHXH theo dõi đến từng cá nhân người lao động tham gia BHXH suốt đời cho đến khi chi trả lương hưu và chi trả tiền tuất khi qua đời. Ảnh minh họa: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM