Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Công an vào cuộc

Một trang trên mạng xã hội Facebook lợi dụng logo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam để thu mua sổ BHXH của người lao động. Ảnh: BHXH
Một trang trên mạng xã hội Facebook lợi dụng logo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam để thu mua sổ BHXH của người lao động. Ảnh: BHXH
Một trang trên mạng xã hội Facebook lợi dụng logo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam để thu mua sổ BHXH của người lao động. Ảnh: BHXH
Lên top