Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ dữ liệu với Tổng cục Thuế

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Ảnh: BHXH
Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Ảnh: BHXH
Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế. Ảnh: BHXH
Lên top